2016-04-12 1 miljard i ordervärde till Flexbuss

Share Share

Goda nyheter från Flexbuss!

Tilldelningsbeslutet avseende Kalmar Länstrafiks upphandling av kollektivtrafik offentliggjordes under tisdagen. Flexbuss Sverige AB som idag kör delar av trafiken är en av de stora vinnarna.

Flexbuss har de senaste tre åren genomgått en stor organisationsförändring med fokus på kvalité och tillväxt.

-Som medarbetare på Flexbuss kan man inte annat än att känna en stor glädje idag. Det är detta vi alla tillsammans har rustat för det senaste tre åren och är en viktig del i vår strategiplan. Tilldelningen innebär en kraftig volymökning för oss som bolag. Jag känner stort förtroende för mina medarbetare inför den utmaning som detta innebär, säger David Lindquist VD på Flexbuss Sverige AB.

Avtalet startar i augusti 2017 och löper i 10 år. Avtalsvärdet uppgår till ca 1 miljard kronor.

(Avtal kommer tecknas om 10 dagar under förutsättning att inga överprövningar kommer in)