2017-01-19 Flexbuss bygger ny bussdepå

Share Share

Sedan det offentliggjordes att Flexbuss var en av de stora vinnarna i upphandlingen av kollektivtrafiken i Kalmar Län har vi jobbat med att hitta lösningar för infrastrukturen. Förutom i Högsby kommun kommer vi också genom detta uppdrag att verka i kommunerna Oskarshamn, Mönsterås, Kalmar och Nybro.

Efter en mycket bra dialog med Högsby kommun så har vi nu förvärvat 6000 m2 industrimark vid Fraktvägen i Högsby. Etableringen innebär en stor investering för oss som bolag och är ett steg i den strategi som bolaget följer. Etableringen kommer innebära ca 25 arbetstillfällen i kommunen.

På industritomten kommer det byggas en bussdepå med plats för ca 20 stycken bussar, miljögodkänd tvätthall för tunga fordon samt en kontorsbyggnad med utrymmen för förare och arbetsledning.

Arbetet med att upphandla byggentreprenörer pågår och vi hoppas att det i möjligaste mån blir lokala leverantörer som kommer genomföra projektet.

Planen är att depån ska vara klar för drift under sommaren 2017.

Förutom uppdraget från KLT genom kollektivtrafiken så kommer vi genom vårat systerbolag DackeBuss erbjuda beställningstrafik i Högsby med våra turistbussar till företag, privatpersoner, skolor och föreningar.

-Vi ser mycket positivt på etableringen i Högsby och att få flytta in i nya lokaler efter sommaren ,säger David Lindquist vd på Flexbuss Sverige AB.