2019-03-11 Flexbuss vinner trafik i Älmhult

Share Share

Tilldelningsbeslutet avseende Älmhults Kommuns upphandling av skolskjutsar offentliggjordes idag.

Flexbuss Sverige AB vinner hela skolskjutsuppdraget i kommunen.

-Tilldelningen i Älmhult innebär att vi ytterligare stärker oss som aktör i Småland, säger David Lindquist/VD för Flexbuss.

Avtalet omfattas av 18 st fordon och startar i september 2019 och sträcker sig som längst till sommaren 2025

(Avtal kommer tecknas om 10 dagar under förutsättning att inga överprövningar kommer in)