2015-12-21 Flexbuss vinner trafik i Jönköping

Share Share

Jönköpings Kommuns upphandling av Speicaltransporter avseende skolskjuts för särskola är nu klar.

Tilldelningsbeslutet offentliggjordes förra tisdagen och avtalet är nu underskrivet och klart.

Trafikstart i augusti 2016. Uppdraget består av skolskjuts med totalt 27 fordon. Samtliga kommer trafikeras av Flexbuss Sverige AB.

-Flexbuss kör sedan augisti i år merparten av Värnamos skolskjuts samt hela Hjo- och Karlsborgs skolskjuts.

Här syr vi ihop geografin på ett bra sätt med goda synergieffekter, säger David Lindquist VD på Flexbuss Sverige AB