2019-02-06 Nya framgångar för Flexbuss

Share Share

Tilldelningsbeslutet avseende Kalmar Länstrafiks upphandling av Serviceresor och Närtrafik 2020 offentliggjordes idag.

Flexbuss Sverige AB vinner två trafikområden i Högsby och Oskarshamns kommuner.

-Tilldelningen innebär att vi ytterligare stärker oss som aktör i Kalmar Län, säger David Lindquist/VD för Flexbuss.

Avtalet startar i januari 2020 och sträcker sig till december 2025

(Avtal kommer tecknas om 10 dagar under förutsättning att inga överprövningar kommer in)