2016-10-04 Samarbete i mångmiljonklassen

Share Share

Flexbuss Sverige AB har ingått samarbete med Oskarshamns Energi AB,

Be-Ge Lastbilar AB och Scania-Bilar Sverige AB avseende biogasleveranser,

fordonsunderhåll och leverans av bussar.

- Sedan tilldelningsbeslutet från KLT avseende kollektivtrafiken i

Kalmar län offentliggjordes har Flexbuss genomfört upphandling

avseende leveranser av biogas, fordonsinköp och verkstadstjänster.

I utvärderingen har Flexbuss aktivt sökt efter lokala

samarbetspartners för att bidra till

en växande region, säger David Lindquist, VD på Flexbuss Sverige AB.

- Be-Ge Lastbilar AB har fått förtroendet att sköta depå för

bussar samt service och reparationer åt Flexbuss som investerat

i flertalet nya Scania-bussar. Verksamheten kommer att bedrivas i

nuvarande bussdepå vid Primovägen i Oskarshamn vilken Be-Ge Lastbilar

förvärvat, berättar Tomas Engsund VD på Be-Ge Lastbilar AB.

All biogas till bussarna från Scania kommer att levereras av Oskarshamns Energi

som även står för uppförande av den infrastruktur som krävs.

- För oss på Oskarshamn Energi är det naturligtvis jättekul att bli en del i

detta för regionen så viktiga miljöprojekt och växla upp den biogassatsning vi

inledde redan 2012 när vi invigde vårt publika tankställe i Oskarshamn.

Det som händer nu är att vi omgående kommer att börja planera för busstankanläggningarna

i Oskarshamn och Mönsterås och vi räknar med att sätta spaden i jorden när tjälen

släpper i vår. Tankanläggningen i Mönsterås kommer ligga i anslutning till E22:an och

vi tittar tillsammans med Mönsterås kommun på möjligheterna att som ett nästa

steg etablera ett publikt tankställe för biogas i anslutning till busstankstället

säger, Jöns Wahlström VD på Oskarshamn Energi.

- Vi är stolta över att våra bussar bidrar till sänkta koldioxidutsläpp i hela området

när vi blir totalleverantör till Flexbuss verksamhet åt Kalmar Länstrafik.

Scania levererar 35 biogasbussar och 12 bussar som går på HVO. Eftersom motorerna

är certifierade för alla typer av alternativa drivmedel har Scania rätt produkter för denna trafik.

Både biogas och HVO minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent

här och nu, avslutar Krister Thulin, Busschef Scania-Bilar Sverige AB.

Samtliga bussar levereras med ett 10 årigt reparations och underhållskontrakt, finansieringen av affären sker via Scania Finans AB.

David Lindquist, VD Flexbuss Sverige AB, 0481-548 04

Tomas Engsund, VD Be-Ge Lastbilar AB, 0491-76 15 01

Jöns Wahlström, VD Oskarshamn Energi, 0491-881 11

Krister Thulin, Busschef Scania-Bilar Sverige AB, 010-706 61 02