2013-08-30 Samhällsbetald trafik

Share Share

Samhällsbetald trafik

Merparten av Flexbuss-koncernens verksamhet består av upphandlad samhällsbetald trafik, såsom skoltrafik, färdtjänst och linjetrafik åt kommuner och landsting.

Flexbuss utmärker sig genom sin breda fordons­flotta, där vi kan erbjuda allt från taxibilar till små och medelstora bussar och regionbussar. Lägg därtill att Flexbuss har cirka 20 års erfarenhet av samhällsbetalda transporttjänster och vet vad som krävs för en hög tillgänglighet och tillförlitlighet.

Kvalitet, miljö och säkerhet

Till våra styrkor räknar vi även mjuka aspekter, som det lokala ägandet med snabba beslutsvägar och en närhet till beställarna som förenklar kommu­nikationen. Flexbuss har höga ambitioner när det gäller kvalitet, miljö och säkerhet vilket avspeglar sig i allt från val av fordon till en optimal organisa­tion och inte minst förarnas kompetens och engagemang.
Vi lägger också stor vikt vid utbildning för att chaufförerna ska ges verktyg att kunna bemöta kunderna på ett trevligt och professionellt sätt. Chauffören är en viktig länk för att öka det kol­lektiva resandet och bör ges status därefter.

Rätt fordon och service

Vi är ett utvecklingsinriktat företag och vill gärna vara delaktiga i våra uppdragsgivares utveckling av kollektivtrafiken. Som vi ser det är rätt fordon med hög säkerhets och miljöteknik och som är be­kväma att resa med tillsammans med serviceinriktade chaufförer ett avgörande i det arbetet.