2015-03-02 Värnamo Skolskjutsar klart - Flexbuss startar i augusti

Share Share

Nu är det klart att Flexbuss tar över stora delar av skoltrafiken i Värnamo Kommun från och med augusti 2015. Flexbuss tilldelades uppdraget redan för ett år sedan och trafikstarten har dragit ut på tiden. Efter överprövning i två instanser så är det nu klart. Förvaltningsrätten dömer till Värnamo kommuns fördel i första instans och överprövningsförfrågan i Kammarrätten fick avslag.

-Uppdraget i Värnamo är otroligt viktig för oss som bolag och förutom ökad volym i Flexbuss så kommer samtidigt systern DackeBuss påverkas positivt av dn synergieffekter som uppdraget innebär, säger David Lindquist VD Flexbuss Sverige AB

"Flexbuss bedriver flera skolskjutsuppdrag med mkt goda erfarenheter på andra orter såsom Höör, Karlsborg, Hjo och Karlskrona mfl.

Rekrytering av förare till uppdraget kommer startas upp inom kort och annonseras via www.flexbuss.se samt i lokala tidningar."