Flexbuss vinner i Åmål

Dela på sociala medier

Tilldelningsbeslutet avseende upphandling av skolskjuts i Åmåls kommun offentliggjordes under fredagen.

Flexbuss vinner hela skolskjutsuppdraget med trafikstart i augusti 2023 och med en avtalstid på 8+1+1 år.

-Tilldelningen innebär en etablering på för oss en ny geografisk marknad, säger Flexbuss VD David Lindquist.

Avtalet planeras starta i augusti 2023. (Avtal kommer tecknas om 10 dagar under förutsättning att inga överprövningar kommer in).

Senaste inläggen

Flexbuss vinner trafik i Jönköpings Kommun

Jönköpings Kommun har nu fattat tilldelningsbeslut gällande upphandling av specialresor med mindre bussar och handikappfordon, en trafik som Flexbuss tidigare körde delar av under perioden

Flexbuss inleder nytt samarbete med Colmec

Flexbuss fortsätter sin utveckling genom att inleda ett samarbete med Colmec, en ledande distributör av regummerade och nya däck. Samarbetet gäller Flexbuss hela fordonsflotta med

Flexbuss startar trafik i Fristad, Borås

Flexbuss startar ett nytt kontrakt i Fristad i Borås kommun. Avtalslängd är åtta (8) år och avser skolskutsar för skolskjutsberättigade grundskoleelever. I avtalet ingår även