Flexbuss vinner i Nybro

Dela på sociala medier

Tilldelningsbeslutet avseende upphandling av mattransporter i Nybro kommun offentliggjordes idag.

Flexbuss vinner hela uppdraget med en avtalstid på upp till fyra år inklusive optioner.

-Tilldelningen innebär att vi får förnyat förtroende och genom det kan säkerställa arbetstillfällena framåt, säger David Lindquist/VD för Flexbuss

Avtalet planeras starta 1 april 2022. (Avtal kommer tecknas om 10 dagar under förutsättning att inga överprövningar kommer in).

Senaste inläggen

Flexbuss vinner trafik i Jönköpings Kommun

Jönköpings Kommun har nu fattat tilldelningsbeslut gällande upphandling av specialresor med mindre bussar och handikappfordon, en trafik som Flexbuss tidigare körde delar av under perioden

Flexbuss inleder nytt samarbete med Colmec

Flexbuss fortsätter sin utveckling genom att inleda ett samarbete med Colmec, en ledande distributör av regummerade och nya däck. Samarbetet gäller Flexbuss hela fordonsflotta med

Flexbuss startar trafik i Fristad, Borås

Flexbuss startar ett nytt kontrakt i Fristad i Borås kommun. Avtalslängd är åtta (8) år och avser skolskutsar för skolskjutsberättigade grundskoleelever. I avtalet ingår även