Flexbuss vinner trafik i Jönköping

Dela på sociala medier

Tilldelningsbeslutet avseende upphandling av Serviceresor i Jönköpings Län offentliggjordes idag. 
Flexbuss Sverige AB är en stor vinnare med 39 tilldelade fordon.

-Tilldelningen innebär att vi växer kraftigt på affärsområde serviceresor, säger David Lindquist/VD för Flexbuss.

Avtalet startar i september 2020 och sträcker sig till och med hösten 2024

(Avtal kommer tecknas om 10 dagar under förutsättning att inga överprövningar kommer in)

Senaste inläggen

Avtalssignering Åmål Kommun

Igår, den 7 juni, besökte tf. VD Martin Jacobson och kommunikationschef Elin Forsander Åmål Kommun för att underteckna ett nytt avtal, där Flexbuss i augusti