Flexbuss vinner trafik i Jönköpings Kommun

Dela på sociala medier

Jönköpings Kommun har nu fattat tilldelningsbeslut gällande upphandling av specialresor med mindre bussar och handikappfordon, en trafik som Flexbuss tidigare körde delar av under perioden 2016-2020.

Flexbuss har tilldelats ett anbudspaket (Söder) som innefattar trafik till Junedalsskolan, Junedal Södra, Nyarpskolan, Stadsgårdsskolan och Tenhults Naturbruksgymnasium. Trafiken planeras att utföras med 9 fordon varav 8 bussregistrerade fordon med ca 16 sittplatser och ett handikappanpassat taxifordon. Nytt för detta avtal är att en av bussarna ska köras med eldrift. Trafikstart är i augusti 2024.

Redan idag har Flexbuss trafik i Jönköping där vi kör 8 skolbussar samt serviceresetrafik åt Jönköpings Länstrafik (JLT) där vi har ca 20 fordon stationerade i Jönköping.

Nu råder 10 dagars avtalsspärr innan kontrakt kan skrivas.

Senaste inläggen

Flexbuss vinner trafik i Jönköpings Kommun

Jönköpings Kommun har nu fattat tilldelningsbeslut gällande upphandling av specialresor med mindre bussar och handikappfordon, en trafik som Flexbuss tidigare körde delar av under perioden

Flexbuss inleder nytt samarbete med Colmec

Flexbuss fortsätter sin utveckling genom att inleda ett samarbete med Colmec, en ledande distributör av regummerade och nya däck. Samarbetet gäller Flexbuss hela fordonsflotta med

Flexbuss startar trafik i Fristad, Borås

Flexbuss startar ett nytt kontrakt i Fristad i Borås kommun. Avtalslängd är åtta (8) år och avser skolskutsar för skolskjutsberättigade grundskoleelever. I avtalet ingår även