Klimatarbete

Vi värdesätter en god miljö

Vi på Flexbuss är måna om miljön och har ett miljöperspektiv i alla led. Vi är certifierade enligt ISO 14001 som är en miljöcertifiering som anger den internationella standarden för ledningssystem inom miljö. På Flexbuss arbetar vi aktivt med att minska vår klimatpåverkan, bland annat genom förarstöd för klimatsmart körning, utbildningar, miljömärkta städprodukter, förnybara drivmedel och minskade utskrifter.

Redan när du väljer att åka med buss har du gjort ett miljösmart val, då buss är ett av de mest miljövänliga transportalternativen.

Hållbarhetsrapport 2022

Vill du veta mer?

Om du har specifika frågor kring vårt klimatarbete är du välkommen att kontakta oss.