Telefonnummer Älmhult

TELEFONNUMMER TILL SKOLBUSSAR I ÄLMHULTS KOMMUN

Sjukanmälan görs till våra bussar enligt nedan telefonlista, gärna via sms.
Övriga frågor som rör ditt barns skolskjuts besvaras av Älmhults kommun

Buss                               Telefonnummer
4001                                072-997 64 57
4002                                072-997 64 58
4003                                072-997 64 78
4004                                072-997 64 79
4010                                072-997 64 59
4011                                072-997 64 60
4020                                072-997 64 61
4021                                072-997 64 62
4022                                072-997 64 77
4023                                073-321 28 52
4030                                072-997 64 63
4031                                072-997 64 64
4032                                072-997 64 65
4033                                072-997 64 66
4034                                072-997 64 67
4035                                072-997 64 68
4036                                072-997 64 69
4037                                072-997 64 70
4040                                072-997 64 71
4041                                072-997 64 72
4042                                072-997 64 73
4043                                072-997 64 74
4050                                072-997 64 75
4051                                072-997 64 76

Behöver du komma i kontakt med oss på Flexbuss, gör du det enkelt via knappen nedan märkt Kontakta oss