Team Flexbuss

Team Verkstad

Håller bussarna i topptrim

Zebastian, Linda, Kjell och Ronny tar hand om koncernens alla fordon. Zebastian har övergripande ansvar och ser till att våra fordon uppfyller de kriterier och krav som våra uppdragsgivare samt lagstiftning ställer på oss. Han ser också till att vi bibehåller den höga kvalité på komfort och säkerhet som vi själva inom företaget eftersträvar. Linda och Veronica ansvarar för planering av aktiviteter med externa och interna verkstadspartners. Ronny är koncernens servicetekniker och med sin verkstad i bilen mekar och fixar han med alla fordon. 

Team Personal

Vi samverkar för personal, miljö, trafik, utveckling och verksamhet

André, Mikael, Henrik, Milos och Bo bildar tillsammans Team Personal. Som trafikchef leder och fördelar André arbetet inom Team Personal. Han ansvarar även för frågor gällande trafik, personal och miljö och dessutom arbetar André med utvecklingsfokus och är ansvarig för schemaläggningen i hela koncernen. Våra regionschefer, Henrik för region nord, Mikael för region syd, Milos för region öst och Bo för region väst, leder och fördelar arbetet inom respektive trafikområde. De rekryterar förare och samordnare samt kompetensutvecklar medarbetare och de arbetar med utvecklingsfokus och har övergripande depåansvar.

Team Trafikledning

Vår trafikledning finns för dig

Hanny och Johan bildar tillsammans Team Trafikledning. Som trafikledare ansvarar de för att hålla verksamheten igång. Varje dag supportar våra skickliga trafikledare dig som förare eller kund. I en stor verksamhet sker dagligen förändringar där trafikledarna fattar snabba beslut så att trafiken flyter på och våra kunder når sina destinationer.

191009_dackebuss_fjl_645 (kopia)

Team Tillväxt

Tillväxt för framtida trygghet

Hampus, Markus och Krister bildar tillsammans Team Tillväxt. Som affärsutvecklingschef leder och fördelar Hampus arbetet inom Team Tillväxt. Flexbuss strategi är att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamheten och växa både organiskt och geografiskt genom nya uppdrag och samtidigt varje dag fokusera på ständiga förbättringar.

Flexbuss verkar idag i södra Sverige med uppdrag för regioner, kommuner och företag. 

Team Ekonomi

Vi löser det ekonomiska

Jens, Anne-Marie och Susanne utgör vår ekonomiavdelning. Jens har huvudansvaret som ekonomichef och jobbar med de tunga frågorna såsom finansiering och bokslut. Anne-Marie och Susanne sköter de löpande uppgifterna såsom bokföring och löner.

Team Ekonomi bistår verksamheten med bra rapporter och underlag så att verksamheten ständigt utvecklas.

180823_flexbuss_fjl_392 (kopia)-2

Ledning

Ledningsgruppens arbete

Vår vd David bildar tillsammans med Zebastian, Hampus, André och Jens företagets ledningsgrupp. Flexbuss är ett stort företag med en liten organisation med korta beslutsvägar. Detta gör att vi tillsammans med alla medarbetare ständigt och med snabb takt förbättras som organisation, arbetsgivare och företag.