Team Flexbuss

Team Trafik

Ansvarar för personal, trafik, miljö,

fordon, utveckling och verksamhet

Team Trafik är vårt största team. Zebastian är operativ chef och leder arbetet inom teamet. Våra regionchefer, HenrikMikael, Liridon och Bo leder och fördelar arbetet inom respektive trafikområde. De rekryterar samordnare och förare samt kompetensutvecklar medarbetare och arbetar med utvecklingsfokus och har övergripande depåansvar. Fordonscheferna Linda och Kjell ansvarar för att våra fordon uppfyller de kriterier och krav som våra uppdragsgivare samt lagstiftning ställer på oss. Ronny är koncernens servicetekniker och mekar med alla fordon.

Johan och Hanny är företagets trafikledare och supportar både förare och kunder genom snabba beslut som får trafiken att flyta på.

Team Tillväxt

Tillväxt för framtida trygghet

Hampus och Markus bildar tillsammans Team Tillväxt. Som affärsutvecklingschef leder och fördelar Hampus arbetet inom Team Tillväxt. Flexbuss strategi är att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamheten och växa både organiskt och geografiskt genom nya uppdrag och samtidigt varje dag fokusera på ständiga förbättringar.

Flexbuss verkar idag i södra Sverige med uppdrag för regioner, kommuner och företag.

Team Trafikledning

Utvecklar företagets varumärke

Johan och Hanny är företagets trafikledare och ansvarar för logistiken. Tillsammans supportar våra trafikledare både dig som förare och kund genom snabba beslut som får trafiken att flyta på och ser till att våra kunder når sina destinationer som planerat.


 

191009_dackebuss_fjl_1183_1 (kopia)

Team Ekonomi

Vi löser det ekonomiska

Martin, Anne-Marie och Susanne utgör vår ekonomiavdelning. Martin har huvudansvaret som ekonomichef och jobbar med de tunga frågorna såsom finansiering och bokslut. Anne-Marie och Susanne sköter de löpande uppgifterna såsom bokföring och löner.

Team Ekonomi bistår verksamheten med bra rapporter och underlag så att verksamheten ständigt utvecklas.

DSC_00202_!

Team Kommunikation

Utvecklar företagets varumärke

Som kommunikationschef ansvarar Elin för arbetet med att utveckla och stärka Flexbuss varumärke. Arbetet innefattar allt från hemsida och sociala medier till att vara drivande i att kommunicera och implementera bolagets värdegrund. 

Team Kommunikation ansvarar även för innehåll och koordinering av internutbildningar, evenemang och andra aktiviteter.  

2021-02-03 Flexbuss Foto: Jonas Ljungdahl

Ledning

Ledningsgruppens arbete

Martin, Zebastian, Hampus och Elin utgör tillsammans företagets ledningsgrupp. Flexbuss är ett stort företag med en liten organisation med korta beslutsvägar. Detta gör att vi tillsammans med alla medarbetare ständigt och med snabb takt förbättras som organisation, arbetsgivare och företag