Dag: 17 augusti 2023

  • Flexbuss startar trafik i Fristad, Borås

    Flexbuss startar trafik i Fristad, Borås

    Flexbuss startar ett nytt kontrakt i Fristad i Borås kommun. Avtalslängd är åtta (8) år och avser skolskutsar för skolskjutsberättigade grundskoleelever. I avtalet ingår även eventuella beställningar av extra bussturer som Borås Stad har behov av. Innan skolan börjar den 22 augusti, höll Flexbuss under veckan sin introduktionsutbildning med våra nya förare förare. Utbildningen inkluderar…