Kontakta oss

Vi finns här för dig

Fyll i formuläret och välj den ort och depå du vill komma i kontakt med. Vi ser fram emot att hjälpa dig med dina frågor och återkopplar så fort som möjligt.

Visselblåsarfunktion

Vår visselblåsarfunktion är till för att du ska kunna rapportera misstankar om grova missförhållanden. Visselblåsarfunktionen sköts av extern part, företaget Interaktiv Säkerhet, och är begränsad till allvarliga oegentligheter och missförhållanden, till exempel:

  • Olagliga aktiviteter.
  • Ekonomisk brottslighet (exempelvis oriktig bokföring, överträdelser av interna kontrollprocedurer eller förskingring).
  • Mutor eller korruption.
  • Jäv.
  • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa.
  • Allvarlig påverkan på Flexbuss vitala intressen.

Visselblåsarfunktionen hanterar ärenden som rör företagets samtliga medarbetare. För den som har synpunkter på verksamheten i övrigt bör detta i första hand tas med närmsta chef eller via vårt kontaktformulär ovan.

Visselblåsaren förblir anonym under processen, om inte annat anges vid anmälan.

Om Flexbuss

Flexbuss sysselsätter över 600 medarbetare och 380 fordon. Tillsammans omsätter bolaget 450-500 miljoner kronor.

Org.nr: 556360-2522
Prästgårdsgränd 4, 
382 33 Nybro, Kalmar län