Affärsplan 2023

Vi tar dig och nästa generation mot en smartare och mer hållbar planet.

Det är med glädje vi nu presenterar vår affärsplan, vars syfte är att ge oss riktning framåt. Riktning för oss som ett lag, men även riktning för oss som individer i våra olika roller.

Vi har nu en spännande resa framför oss! Där vi varje dag ska agera för att säkerställa att Flexbuss utvecklas. En resa som är möjlig tack vare engagemanget och viljan som finns hos var och en av våra fantastiska medarbetare.

Vi hoppas att ni tar del av vår affärsplan och att vi nu påbörjar denna resa – tillsammans!

Ledningsgruppen på Flexbuss

Om Flexbuss

Flexbuss sysselsätter över 600 medarbetare och 380 fordon. Tillsammans omsätter bolaget 450-500 miljoner kronor.

Org.nr: 556360-2522
Prästgårdsgränd 4, 
382 33 Nybro, Kalmar län